- Всеки идиот вече има книжка!
- Не е вярно, аз нямам.