В магазин за техника: 
- Въобще има ли телевизори с японски кинескопи? 
- Да, и то много. 
- А къде са? 
- В Япония!