- Сутрин, като чуя звука на алармата и имам чувството, че стрелят по мен.
- И какво? Веднага подскачаш ли?
- Не, лежа като застрелян.