Слонът танцува с мухата. 
- Ох, много се извинявам, май ви настъпих, мадам? 
След малко: 
- Ама, защо не ми говорите вече? Обидихте ли се?