След "Чорна пантера в чорна панамера", се готвят новите хитове:
"Палава хиена, кара си кайена",
"Стадо сурикати, в бело мазерати",
"Стригана овчица, в новата 7-ца.