– Скъпа, би ли погледнала дали ми светят стоповете!?
– Къде, отпред или отзад...