Преди си говорех сам, сега започнах и да си отговарям... Това към подобрение ли е?