- Подсъдимата, вярно ли че сте метнали по съпруга си две саксии?
- Вярно е, г-н съдия.
- А защо?
- Ами защото с първата не можах да го улуча...