На интервю за постъпване на работа мениджърът попитал кандидатка дали има необикновени таланти.
- Да, спечелих няколко награди по решаване на кръстословици и писане на лозунги. - отговорила тя.
- Отлично, но на нас ни трябва някой, който да проявява такава интелигентност в работно време.
- О, нямате грижи - всичко това го направих в работно време.