Може и да пуша много трева, ама като видя изгубено куче, го прибирам!!!