Какво е това - кафяво и се намира в бельото на малките деца?
Ръцете на Майкъл Джексън.