Жена се кара на мъжа си: 
- Как не те е срам да се прибираш в шест сутринта? 
- Защо? Нямам ли право да закусвам в семеен кръг?!