- Дълго ли имахте сключен брак с бившата Ви?
- А, не... Само от втори до пети iPhone...