Чукча се оплаква на лекаря:
- Мой син нищо не яде! Не яде риба, не яде месо, не яде хляб, не яде масло...
- Защо така?
- Няма.