- Честито, във вас се е зародил нов живот!
- Но, докторе, не виждате ли, че съм мъж?!?!
- Мислите ли, че глистите ги бърка?