Баба се хвали на внучката си:
- Снощи, пак цяла нощ сънувах, че летя.
- Ама бабоооо..., колко пъти да ти казвам, че твоите хапчета са в другото чекмедже.