И му викам:
- Шефе, в Понеделник ще закъснея малко.
- Кога ще дойдеш?
- В Сряда...