Разговор между близнаци:
- Къде ходиш. бе? Мама вече два пъти ме къпа!