Само българин с една мокра кърпичка си избърсва ръцете, после таблото на колата и... накрая и обувките!