Благословен е този, който умее да се надсмива над себе си,защото той никога няма да се забавлява.