Щастието се намира
малко под носа - просто
се усмихни :)

Щастието се намира
малко под носа - просто
се усмихни :)