- Грешна си чадо, грешна си, като данъчна декларация на министър!