Вицове

във Vicove.info

Vicove.info
Сподели с приятели

Сподели с приятели

На сватбарска трапеза седнал и селския поп. Минали край масите момците - с ведрата вино и ракия да разливат. И го попитали: - Какво ще пиеш, дядо попе: вино или ракия? - И бира! - отвърнал попът.

На сватбарска трапеза седнал и селския поп. Минали край масите момците - с ведрата вино и ракия да разливат. И го попитали: - Какво ще пиеш, дядо попе: вино или ракия? - И бира! - отвърнал попът.