- Откога работите в нашата фирма?
- Откакто ме заплашиха да ме уволнят.

- Откога работите в нашата фирма?
- Откакто ме заплашиха да ме уволнят.