- Келнер, пианиста изпълнява ли желания?
- Да, разбира се!
- Тогава го помолете да спре да свири!

- Келнер, пианиста изпълнява ли желания?
- Да, разбира се!
- Тогава го помолете да спре да свири!