- Как се самоубива охлюва?
- Като погледне в контакта.

- Как се самоубива охлюва?
- Като погледне в контакта.