- И какви са Вашите планове за растеж в компанията? Как виждате Вашето място след пет години?
- Бих се надявал на място, от където никой няма да вижда монитора ми.

- И какви са Вашите планове за растеж в компанията? Как виждате Вашето място след пет години?
- Бих се надявал на място, от където никой няма да вижда монитора ми.