Цигане моли баща си.
- Тате, ще ме вземеш ли от детската градина?
Бащата:
- Не мога! На училище съм, помоли мъжа ти!

Цигане моли баща си.
- Тате, ще ме вземеш ли от детската градина?
Бащата:
- Не мога! На училище съм, помоли мъжа ти!