Чък Норис бил единственият човек, убедил баба си, че не е гладен.

Чък Норис бил единственият човек, убедил баба си, че не е гладен.